Föreningen Gislaved Storband


Gislaved Storband är en ideell förening, Föreningen Gislaved Storband, som stiftades 1978-04-20 med ändamålet att spela och stödja jazz- och dansmusik för storband, medlemmar och andra till förnöjelse. Alla musiker i bandet är medlemmar i föreningen, men även stödjande medlemmar är välkomna.

[Historik]

Styrelse

Fredrik Erling, Ordförande
Johanna Andersson, Sekreterare
Henric Svensson, Kassör
Maria Nordström, Ledamot

Per Ericsson, Ersättare

Musikaliska ledare är ständigt adjungerade.

Årsmöten

Årsmötet är föreningens högsta beslutande forum. Här kan du läsa om våra årsmöten:
[Årsmöten]

Föreningen Gislaved Storband samarbetar med Kulturens

Kulturens